Σχολεία: Αποκάλυψη ότι το «50%+1» ήταν κυβερνητική απόφαση, όχι επιστημονική