Σχολεία υπό διάλυση: Κατάρρευση οροφής σε σχολική αίθουσα στα Τρίκαλα
TRIKALANEWS.GR