Τα δικαιώματα των παιδιών πλήττονται σοβαρά από την πανδημία