Τα ΜΑΤ έχουν περικυκλώσει το εργοστάσιο Kavala Oil και προσαγάγουν εργαζομένους