Τα ΜΜΕ μας πληροφορούν, ότι ο Λιγνάδης έφτιαξε θεατρική ομάδα…