Τα σχολικά κτίρια αποσυντίθενται: «Βροχή» από σοβάδες και κυβερνητική αδιαφορία