Τέλος της σχολικής χρονιάς -και αν- θα πάρουν τα tablets οι μαθητές