«Θα προλαβαίναμε πολλές δυσάρεστες εξελίξεις, αν τα τεστ συνταγογραφούνταν»