Θεσσαλονίκη: Μαθητές κάλυψαν τα κενά του Υπουργείου Παιδείας κι έφτιαξαν σύστημα εξαερισμού