Θύματα της αναξιοπρεπούς θέρμανσης δύο ηλικιωμένοι που πέθαναν από αναθυμιάσεις ξυλόσομπας