Θριάσιο: «Δεκάδες γιατροί δεν εργάζονται αλλά πληρώνονται κανονικά»