Τυφλή σκυλίτσα περπάτησε 10 χιλιόμετρα για να βρει τον άνθρωπο που τον φρόντισε