Τηλεκπαίδευση: Εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι πλέον επιβάλλονται χρεώσεις!