Τιμώρησαν στρατιώτη που συμμετείχε στη μεγαλειώδη πορεία του Πολυτεχνείου!