Τήνος: «Δύο μέτρα και δύο σταθμα» στην εφαρμογή του νόμου