Νέα εκδήλωση “προόδου” για τη γονιμότητα με Πατούλη πρωταγωνιστή!