Το ανοσοποιητικό μας σύστημα μάλλον δεν είναι έτοιμο να επιστρέψει πλήρως στο γραφείο