Το Δημόσιο για να μην αποζημιώσει τον Μ. Κυπραίο επικαλείται τα μνημόνια και την αναπηρία!