Το γεύμα Κυριάκου-Μαρέβας με celebrities έγινε σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο