«Το καθεστώς αστυνομοκρατίας μεταφέρεται τώρα στο εσωτερικό των Πανεπιστημίων»