Το κρατικό χρήμα σε φιλικά προς την κυβέρνηση ΜΜΕ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Ε.Ε.