Το Twitter παραδέχτηκε ότι ο αλγόριθμος προωθεί τη Δεξιά και “κόβει” την Αριστερά