«Το “βιαστής είναι” εκφράζει όλη τη δυσωδία που ζούμε τα τελευταία χρόνια»