Το βίντεο από την εγκάρδια υποδοχή του Σαϊντού είναι το αντίδοτο στο σκότος των ημερών