Τουρίστας στην Χαλκιδική αντί να απολαύσει τις παραλίες τις καθαρίζει