Τραγικές εικόνες σε νοσοκομείο: Ράντζα στους διαδρόμους και φορητοί αναπνευστήρες