Τραυματίστηκαν μαθητές από κατάρρευση μέρους της σκηνής στο Δημ. Θέατρο Πειραιά