Τρίπολη: Δάσκαλος υποδέχεται κάθε πρωί τους μαθητές με ένα μήνυμα αγάπης κι αισιοδοξίας