Τρισάγιο στη μνήμη του Φιλίππου έκαναν στην Κέρκυρα, για να μη ξεχνάμε ότι είμαστε αποικία!