Β. Παπακωνσταντίνου για κατάθλιψη: Η εποχή μας είναι πολύ σκληρή για τους ευαίσθητους ανθρώπους