Βλέπουν τα νεκρά παιδιά των άλλων ως «θυσία» για να εκσυγχρονιστούμε
EUROKINISSΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ