«Βζιιιν» η ανάπτυξη με την Ελλάδα ουραγό στον κατώτατο μισθό