Ξιαρχό: Στο Ιπποκράτειο μετά την απόπειρα αυτοκτονίας