Χριστούγεννα: Ας σκεφτούμε όσ@ βρίσκονται σε ανάγκη, όσ@ είναι μόν@, όσ@ δουλεύουν
EUROKNISSI)