Ζήνα Κουτσελίνη για Λύτρα: «Ένας άνθρωπος έχει καταστραφεί ολόκληρος»