Καθολικό lockdown από σήμερα και για δύο εβδομάδες στην Κύπρο