Αφγανιστάν: 14 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν κίνδυνο λιμού