Σε ένδειξη κοινωνικής δικαιοσύνης, αντικαθιστoύν άγαλμα του Κολόμβου με προτομή αυτόχθονης στο Μεξικό