Αργεντινή: Πέτυχε διαγραφή μέρους του δημόσιου χρέους της