Μπορούν να αναμειγνύονται τα εμβόλια; Προβληματισμός και ανησυχία στην ΕΕ