Διανομείς της αλυσίδας ΜcDonald’s διεκδικούν καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας