Διώρυγα του Σουέζ: Αποκολλήθηκε το «Ever Given» και πλέει ξανά