Εφαρμογή συνομιλιών της Amazon απαγορεύει τις λέξεις: «Συνδικάτο, αύξηση μισθού, αδικία»