Εκλογές στην Παλαιστίνη: Ο Αμπάς αμφισβητείται μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας