Εμβόλιο Pfizer: Η εταιρεία ειδοποιεί για μείωση των παραδόσεων στην Ευρώπη