Ενωμένη Αριστερά: Μελανσόν, ΚΚ Γαλλίας και Οικολόγοι κατεβαίνουν μαζί!