Έξωση άπορης οικογένειας στην Μαδρίτη: «Μας έβαλαν στο δρόμο χωρίς καμία βοήθεια»
JON IMANOL REINO