Φινλανδία: Οι σκύλοι ίσως είναι πιο αξιόπιστοι από τα τεστ κορονοϊού