Φωτιά στο ελληνικό νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη – Μεγάλη καταστροφή
SABAH