Γαλλία : Απαγόρευση διαδηλώσεων και επεισόδια για το συνταξιοδοτικό
ΑΡ